Pravidla Horské výzvy

Pravidla Horské výzvy 2019

Pravidla série Rock Point – Horská výzva 2019(dále jen RP-HV 2019)

RP-HV 2019 je sérií jednotlivě bodovaných závodů v horském běhu a trekingu, započítávajících-se také do celkového pořadí seriálu. Startovat může v jednotlivých závodech i celém seriálu kdokoliv bez nutnosti předchozího absolvování některého ze závodů. Bodové zisky ze všech závodů se sčítají do celkového pořadí seriálu.

 

1)Závody zařazené do seriálu RP-HV 2019

2)Kategorie startujících

3)Trasy a časové limity závodů:

4)Pravidla závodu pro distance LONG / HALF / SHORT(jednotlivci/dvojice)

5)Pravidla kategorie Dogtrekking v distancích LONG / HALF / SHORT(vždy jednotlivec + pes)

6)Povinná výbava závodníků

7)Podání protestu

8)Vyhlašované a dekorované dvojice/jednotlivci v jednotlivých závodech + tombola

9)Dekorované dvojice/jednotlivci + ceny v celkovém pořadí seriálu RP-HV 2019

10)Možnosti registrace

11)Možnost využití dárkového poukazu na startovné

12)Práva účastníků závodu/seriálu

13)Pravomoc pořadatele + využití osobních údajů závodníků

 

1) Závody zařazené do seriálu RP-HV 2019

1.závod: Vysočina – Nové Město na Moravě(Bonusový závod) - neboduje se do celkového pořadí série RP-HV 2019
Termín: 27.4.2019
 
2.závod: Beskydy – Trojanovice
Termín: 24. - 25.5.2019
 
3.závod: Krušné hory – Boží Dar
Termín: 28. - 29.6.2019
 
4.závod: Šumava – Železná Ruda
Termín: 19. - 20.7.2019
 
5.závod: Jeseníky – Červenohorské sedlo
Termín: 9. - 10.8.2019
 
6.závod: Krkonoše – Pec pod Sněžkou
Termín: 20. - 21.9.2019
 
7.závod: Pálava – Mikulov(Bonusový závod) - neboduje se do celkového pořadí série RP-HV 2019
Termín: 12.10.2019

 

2) Kategorie startujících:

1. a 7.BONUS závod(Vysočina, Pálava) - bonusové, nebodované závody:

LONG:

 • Muži – jednotlivec

 • Ženy – jednotlivec

 • Dogtrekking Muži – jednotlivec + pes

 • Dogtrekking Ženy – jednotlivec + pes

SHORT:

 • Muži – jednotlivec

 • Ženy – jednotlivec

 • Dogtrekking Muži – jednotlivec + pes

 • Dogtrekking Ženy – jednotlivec + pes

 

2. - 6.závod (Beskydy, Krušné hory, Šumava, Jeseníky, Krkonoše) - bodované závody:

LONG:

 • Muži – pouze dvojice

 • Ženy – pouze dvojice

 • Mix(muž se ženou) – pouze dvojice

 • Dogtrekking Muži – jednotlivec + pes

 • Dogtrekking Ženy – jednotlivec + pes

 

HALF/SHORT:

 • Muži – dvojice/jednotlivec

 • Ženy – dvojice/jednotlivec

 • Mix(muž se ženou) – pouze dvojice

 • Dogtrekking Muži – jednotlivec + pes

 • Dogtrekking Ženy – jednotlivec + pes

 

POCHOD S MIXITKOU:

 • Nesoutěžní pochod bez rozlišení kategorií

 

3) Trasy a časové limity závodů

1. a 7.BONUS závod(Vysočina, Pálava) - bonusové, nebodované závody:

 

 • LONG-dlouhá trasa (vždy na cca 35km) – časový limit na dokončení: 8hod.

 • SHORT-krátká trasa (vždy na cca 15-20km) – časový limit na dokončení: 6hod.

 

2. - 6.závod (Beskydy, Krušné hory, Šumava, Jeseníky, Krkonoše) - bodované závody:

 • LONG-dlouhá trasa (vždy na cca 60-75km) – časový limit na dokončení: 24hod.

 • HALF-střední trasa (vždy na cca 30-40km) – časový limit na dokončení: 12hod.

 • SHORT-krátká trasa (vždy na cca 10-20km) – časový limit na dokončení: 8hod.

 • Pochod s Mixitkou - nesoutěžní pochod pro širokou veřejnost (vždy na cca 5-10km) – časový limit na dokončení: 8hod.

 

 

4)Pravidla závodu pro distance LONG / HALF / SHORT(jednotlivci/dvojice)

 • Závody seriálu RP-HV 2019, typu LONG / HALF / SHORT jsou určeny všem věkovým i výkonnostním kategoriím.

 • Startovat na některém ze závodů může kdokoli, bez nutnosti předchozí kvalifikace, či absolvování některého z předchozích závodů, zařazených do seriálu.

 • Každý startující se účastní závodu na vlastní nebezpečí.

 • Každý startující musí splňovat podmínky dobrého zdravotního stavu a nesmí vykazovat známky opilosti, či užití omamných látek.

 • Každý jednotlivec/dvojice si zvolí svou kategorii (Muži, Ženy, Mix)

 • Pokud je závodník neplnoletý, musí předložit při prezenci v kanceláři závodu souhlas rodičů, kde je uvedeno následující, v tomto znění:

  VZOR: Souhlasím se startem Jakuba Nováka, narozeného 28.6.2006, v 2.závodě seriálu Rock Point - Horská výzva 2019, konaného dne 24.-25.5.2019 v Beskydech, přebírám za něj plnou zodpovědnost a zprošťuji pořadatele jakékoliv odpovědnosti v této věci.
  Veronika Nováková (matka): r.č..............., č.OP............
  Podpis:

 • Každý závodník se musí dostavit do prostoru startu nejpozději 20min.před startem závodu.

 • Každý závodník musí dodržet trasu závodu uvedenou v mapě, kterou dostal při prezentaci v kanc.závodu a registrovat se el.čipem na všech čipových kontrolách na trati.

 • Každý závodník musí mít po celou dobu závodu viditelně ZEPŘEDU umístěno startovní číslo, ať už na hrudi, či okolo pasu na pořadatelem dodané elastické gumě a připevněn identifikační čip dle pokynů pořadatele.

 • Každý závodník musí dorazit do cíle pouze s využitím vlastních sil, svoz závodníků není přípustný! Závodník musí dorazit do cíle bez využití jakéhokoliv dopravního prostředku, či jiné činnosti, než je běh, či chůze.

 • Každá dvojice musí dorazit do cíle společně a pouze s využitím vlastních sil (pomáhat si je povoleno pouze ve dvojici, cizí pomoc mimo občerstvovací stanice a svoz závodníků není přípustná), bez využití jakéhokoliv dopravního prostředku, či jiné činnosti, než je běh, či chůze.

 • V případě ohrožení života, či zdraví je povinnost každého závodníka pomoci raněnému a závodníkovi na trati, a kontaktovat neprodleně pořadatele, či přímo Horskou službu!

 • Trekové hole jsou na každý závod POVOLENY!

 • Každý závodník je vždy klasifikován dle svého umístění a času v cíli.

 • Dvojice je vždy klasifikována dle umístění a času z čipovací stanice pomalejšího závodníka z dvojice.

 • Cílový čas se započítává podle odčipnutí v prostoru cílového stanu, nikoli  proběhnutí cílovou páskou. Čas z čipovací stanice rozhoduje o pořadí.

 • Každý jednotlivec/dvojice musí v prostoru cíle po příchodu, či po předčasném ukončení závodu pořadateli vrátit gumičku na připevnění startovního čísla, či identifikační čipy(Startovní číslo je jednorázové-nevrací se).

 • Seriál RP-HV 2019 obsahuje celkem 7 samostatných závodů(Vysočina, Beskydy, Krušné hory, Šumava, Jeseníky, Krkonoše, Pálava), z nichž 5 je bodovaných do celkového pořadí série RP-HV 2019(Beskydy, Krušné hory, Šumava, Jeseníky, Krkonoše) viz tabulka bodování ZDE

 • Do celkového hodnocení seriálu RP-HV 2019 se započítávají 4 nejlepší výsledky z 5-ti bodovaných závodů. V případě absolvování 5-ti bodovaných závodů se tak nejhorší výsledek v jednom z absolvovaných závodů vymazává.

 • Při bodové rovnosti vícero dvojic, či jednotlivců v celkovém pořadí je rozhodující nejlepší dosažený výsledek v jednom, či vícero absolvovaných závodech seriálu RP-HV 2019

 • Na vyhlašování vítězů se musí dostavit závodník vždy osobně, pakliže tak neučiní a vyhlašovacího ceremoniálu se nezúčastní, ztrácí nárok na věcné, či peněžní ceny, na medaile které by jinak obdržel.

 • Zaplacené startovné se v žádném případě nevrací.

 •  Zaplacené startovné do bodovaných závodů 2.-6. lze převést do jiného z následujíchích bodovaných závodů (kromě bonusových) pouze do ukončení on-line registrace daného závodu zasláním zprávy na e-mail: prepis@horskavyzva.cz s informacemi o který náhradní závod žádáte. Po ukončení on-line registrace do daného závodu není možné startovné přepsat do jiného závodu.

 • Zaplacené startovné je možné převést na jinou osobu, do 48-hodin do daného závodu zasláním zprávy na e-mail: prepis@horskavyzva.cz s informacemi z kterého závodníka, na kterého je převod třeba uskutečnit.

  Vzor: Prosím o převod startovného ze závodníka Jakuba Nováka v distanci HALF na závodníka Rostislava Majznera v distanci HALF. Pakliže není náhradník v reg.systému závodu zaregistrován, je třeba zaslat také jeho údaje jako: Distanci, kategorii, jméno, příjmení, adresu, e-mail a tel.číslo, rok narození.

 • Po uplynutí doby 48-hodin, či na místě v kanceláři závodu již není možné startovné převést!

 • Po termínu ukončení on-line registrace do závodu již není možné měnit velikost pamětního trička ani vybraného jídla, která byla původně objednána a závodník také ztrácí nárok na pamětní startovní číslo se jménem.

 • Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé závodníkům, ani jím/jimi způsobené.

 • Pořadatel si vyhrazuje právo nepřipustit na start, či vyloučit ze závodu osobu, která vykazuje známky vysoké únavy a vyčerpání, známky užití alkoholu, či omamných látek.

 • Pořadatel si vyhrazuje právo při nepředvídatelných událostech závod zrušit a to bez náhrady startovného.

 • Pořadatel si po odstartování závodu vyhrazuje právo závod přerušit, či ukončit za jakékoliv situace, při které by mohlo být ohroženo bezpečí, či životy závodníků a to bez náhrady startovného.

 • Pořadatel si vyhrazuje právo využít, či poskytnout 3.stranám registrační údaje závodníků vč.jejich kontaktních údajů k dalšímu komerčnímu využití. O zpracování osobních údajů závodníků a jejich využití informuje ZDE

 • Pořadatel si vyhrazuje právo jak před, tak při a také po závodě pořizovat fotografie a videomateriál na kterém jsou závodníci zachyceni. O zpracování osobních materiálů a jejich využití informuje ZDE

 • Fotografie a videomateriály ze závodů vč.zachycených osob na nich může následně libovolně bez souhlasu a nároku na odměnu dotčených osob využívat, či poskytovat 3.stranám k dalšímu využití a zveřejnění. O zpracování osobních materiálů a jejich využití informuje ZDE

 

5)Pravidla kategorie Dogtrekking v distancích LONG / HALF / SHORT(vždy jednotlivec + pes)

POZOR: Závodníci kategorie Dogtrekking muži a Dogtrekking ženy startují v rámci každé distance vždy o 3min. před zbylými kategoriemi!

(Pravidla kategorií Dogtrekking Muži a Dogtrekking Ženy se shodují v pravidly pro distance LONG, HALF a SHORT a dále upravují následující):

Doporučení: Psa doporučujeme mít na postroji, připnutého k bedernímu pásu s možností kombinace klasického úvazu na vodítku. V žádném případě není možno jít se psem "na volno" (ani krátkodobě) z důvodu pohybování se v lokalitách Národních parků, chráněných krajinných oblastí a dalších cenných lokalitách s mnohdy endemickými druhy rostlin a živočichů, či na území státních a soukromých vlastníků.

 • Pes musí být na úvazku po celou dobu trvání závodu.

 • Psovi je nutné nasadit minimálně na start závodu náhubek! (Odebrat jej lze až po vyběhnutí do terénu, kde již nehrozí těsný kontakt s dalšími závodníky...)

 • Doporučená výbava pro Dogtrekkaře: voda + lékárnička pro první ošetření psa 

 • Nesmí startovat březí a kojící feny.

 

6) Povinná výbava závodníků

Pro distanci LONG:

 • Čelovka

 • Náhradní baterie do čelovky

 • Nabitý mobilní telefon

 

Pro distance HALF/SHORT:

 • Nabitý mobilní telefon

Pro pochod s Mixitkou:

 • Nabitý mobilní telefon

 

7) Podání protestu

 • Protest je možno podat pro každou distanci i kategorii závodu.

 • Podání protestu musí být písemné, doručuje se osobně přímo řediteli závodu v kanceláři závodu a musí být podán vždy pouze do oficiálního ukončení závodu, tedy časového limitu závodu, či v případě, že má se jedná o protest, který by mohl ovlivnit pořadí dekorovaných závodníků - nejpozději 1hod před zahájením slavnostního vyhlášení daného závodu(na podání protestu po oficiálním ukončení závodu nebude brán zřetel).

 • Poplatek za podání protestu činí 200,- Kč a je nevratný(poplatek je splatný v hotovosti v kanceláři závodu, ihned po předání protestu).

 

8) Vyhlašované a dekorované dvojice/jednotlivci v jednotlivých závodech, tombola

LONG:

 • Věcné ceny od partnerů seriálu RP-HV 2019

 • Vyhlašovány budou vždy první 3 dvojice v kategoriích Muži, Ženy, Mix každé distance

 • Vyhlašováni budou vždy první 3 závodníci v kategoriích Dogtrekking Muži, Dogtrekking Ženy každé distance

 

HALF/SHORT:

 • Věcné ceny od partnerů seriálu RP-HV 2019

 • Vyhlašovány budou vždy první 3 dvojice v kategoriích Muži, Ženy, Mix každé distance

 • Vyhlašováni budou vždy první 3 závodníci(jednotlivci) v kategoriích Muži, Ženy každé distance

 • Vyhlašováni budou vždy první 3 závodníci v kategoriích Dogtrekking Muži, Dogtrekking Ženy každé distance

 

Pochod s Mixitkou:

 • Nesoutěžní pochod - nevyhlašuje se

Tombola 

- vyhlašuje se po vyhlášení vítězů, které začíná v 16:00

- účastníci tomboly při vylosování musí předložit startovní číslo

- pro vyhlášení tomboly se stříhá rožek ve startovním čísle, kde je umístěno číslo shodné se startovním číslem. Stříhání a vybírání ústřižků do tomboly probíhá cca půl hodiny před vyhlášení tj. 15:30

- losování tomboly nečeká na doběhnutí všech závodníků, ale je součástí slavnostního vyhlášení, které začíná v 16:00.  - Pokud závodník do doby losování tomboly nedoběhne, ztrácí nárok na účast v tombole

 

9) Dekorované dvojice/jednotlivci + ceny v celkovém pořadí seriálu RP-HV 2019

LONG:

 • Finanční ceny pro prvních 5 dvojic celkově(bez rozlišení kategorií):

  1. místo: 8000,-Kč
  2. místo: 5000,-Kč
  3. místo: 4000,-Kč
  4. místo: 3000,-Kč
  5. místo: 2000,-Kč

 • Trofeje pro první 3 dvojice kategorií Muži, Ženy, MIX

 

HALF: Věcné ceny pro prvních 5 závodníků/dvojic celkově(bez rozlišení kategorií)

 • Trofeje pro první 3 závodníky kategorií Muži, Ženy(jednotlivci) a Muži, Ženy, Mix(dvojice)

 

SHORT: Věcné ceny pro prvních 5 závodníků/dvojic celkově(bez rozlišení kategorií)

 • Trofeje pro první 3 závodníky kategorií Muži, Ženy(jednotlivci) a Muži, Ženy, Mix(dvojice)

 

Dogtrekking Muži/Dogtrekking Ženy: Věcné ceny a trofeje pro první 3 závodníky a jejich psy při rozlišení tras LONG, HALF, SHORT

 

10) Možnosti registrace

Online na webu série www.horskavyzva.cz (Účet číslo: 2301190513 / 2010 - Top race agency z.s. (Fio a.s.)

Pro správné přiřazení on-line platby převodem na účet série je nutné uvádět variabilní symbol, doručený po zdárné on-line registraci do závodu na e-mail závodníka!

Do kolonky "zpráva pro příjemce“ doporučujeme pro případ selhání automatického systému a zdárného dohledání platby uvést také jméno i příjmení závodníka k němuž se platba vztahuje.

 

Na místě:

 • V kanceláři závodu v den a dobu provozu kanceláře závodu viz propozice ZDE

 • Startovné je splatné v hotovosti, ihned při provedení registrace a za danou cenu viz propozice ZDE

 

11) Možnost využití dárkových poukazů na startovné:

-dárkové poukazy na startovné lze využít vždy na distanci, ke které je určen(LONG, HALF, SHORT)

-dárkové poukazy jsou přeprodejné a lze je tedy poskytnout jako dárek

-dárkové poukazy jsou platné vždy jen na daný ročník seriálu RP-HV ke kterému byly zakoupeny

-dárkové poukazy lze uplatnit pouze při on-line registraci na webu www.horskavyzva.cz , dárkové poukazy nelze upratnit na místě v den startu závodu!

 

 

12) Práva účastníků závodu/seriálu

Každý startující má po řádné registraci a zaplacení startovného právo na:

 • Využití sociálních služeb v areálu startu a cíle označených pro účely závodu

 • Uschování cenností a zavazadel v prostoru kanceláře závodu na dobu do ukončení časového limitu závodu, který absolvuje

 • Měření svého času časomírou na základě RFID čipů(výsledky závodu budou vždy zveřejněny do 48hodin po skončení závodu na webu závodu www.horskavyzva.cz )

 • Využití občerstvovacích stanic při závodě k načerpání energie(jídlo, pití)

 • Využití lékárničky první pomoci v případě nutnosti na všech občerstvovacích stanicích

 • V případě platného zdravotního pojištění - přivolání Horské služby ČR v případě zranění, či hrozícího nebezpečí.

 • V případě platného zdravotního pojištění - využití servisu Záchranné služby ČR v prostoru cíle k ošetření, příp.převozu do nemocnice.

 • Využití bezplatné dopravy zpět do prostor startu a cíle ze ZÁCHYTNÉHO BODU (viz propozice k danému závodu) – přepravní vozidlo pořadatele vyjede ze svozového bodu vždy až po naplnění kapacit sběrného vozidla, či na konci časového limitu svozového místa!

 • Získání pamětní medaile v cíli

 • Využití jídla a pití v cíli závodu(po předložení platné stravenky, kterou obdrží závodník jako součást registračního balíčku)

 • V případě umístění-se na dekorovaných příčkách jak v jednotlivých závodech, tak celkovém pořadí seriálu - převzetí věcných, či finančních cen.

 

Další příplatkové předměty k registraci:

 • Pamětní značkové funkční tričko Hannah příplatek 490,- Kč (grafika ZDE )

 

13) Pravomoc pořadatele + využití osobních údajů závodníků

 • Pořadatel si vyhrazuje právo nepřipustit na start, či vyloučit za závodu osoby vykazující známky vysoké únavy a vyčerpání, známky užití alkoholu, či omamných látek, dále neohleduplně se chovající k ostatním účastníkům, či poškozující přírodu či areál závodu.

 • Pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikovat ze závodu závodníky, či dvojice, které neprošly trasu tak jak je uvedeno v mapě a propozicích a neodčipnuli se el.čipem na všech povinných kontrolách na trase.

 • Pořadatel si vyhrazuje právo při nepředvídatelných událostech závod zrušit a to bez náhrady startovného.

 • Pořadatel si po odstartování závodu vyhrazuje právo závod přerušit, či ukončit za jakékoliv situace, při které by mohlo být ohroženo bezpečí, či životy závodníků a to bez náhrady startovného.

 • Pořadatel si vyhrazuje právo využít, či poskytnout 3.stranám registrační údaje závodníků vč.jejich kontaktních údajů k dalšímu komerčnímu využití. O zpracování osobních údajů závodníků a jejich využití informuje ZDE

 • Pořadatel si vyhrazuje právo jak před, tak při a také po závodě pořizovat fotografie a videomateriál na kterém jsou závodníci zachyceni. O zpracování osobních materiálů a jejich využití informuje ZDE

 • Fotografie a videomateriály ze závodů vč.zachycených osob na nich může následně libovolně bez souhlasu a nároku na odměnu dotčených osob využívat, či poskytovat 3.stranám k dalšímu využití a zveřejnění. O zpracování osobních materiálů a jejich využití informuje ZDE

 • Pořadatel si vyhrazuje právo na diskvalifikaci závodníků, či dvojic v případě nedostavení se jednotlivce, či dvojice bez k vyhlašovacímu ceremoniálu.

 • Pořadatel si vyhrazuje právo zasahovat do propozic jednotlivých závodů a měnit je dle aktuální situace, či nařízení CHKO, NP, Lesů ČR a dalších vlastníků pozemků na kterých se závod koná. (V případě změny trasy musí být dodržena přibližná délka trasy i její obtížnost)

Pravidla: Rock Point – Horská výzva 2019, vytvořeno: 1.10.2016, upraveno 1.12.2018

Top race agency, z.s.